Čím vieme pri pracovnej ceste pomôcť organizátorovi cesty?

Ponuka je kompletne spracovaná najneskôr do 2 hodín od prijatia požiadavky, a to vrátane zaslania možných iných alternatív riešenia pracovnej cesty, ak sú z nášho pohľadu pre klienta výhodné.

Poplatky za rezerváciu, zmenu či storno sú účtované iba za záväzne objednané služby (tzn. len za vystavené letenky, realizované rezervácie ubytovania v termíne, keď už podliehajú storno poplatkom a pod.).

Spracovanie ponuky, vytvorenie nezáväznej rezervácie ponúkaných služieb, ich následná zmena či zrušenie je bezplatné. Berieme to ako prirodzenú súčasť komunikácie s klientom pri hľadaní optimálneho variantu pracovnej cesty.

Aktívnou komunikáciou s klientom sa snažíme o ponuku cesty „šitej“ na mieru – vyskladanej podľa predstáv klienta s komplexným súvisiacim servisom.

V prípade nečakaných zmien vieme rýchlo zabezpečiť úpravu nastavených parametrov pracovnej cesty. Zároveň je našou prioritou takéto zmeny riešiť v režime čo najmenšieho dosahu na nákladovosť pracovnej cesty.