Golf sa stal u nás v poslednom období veľmi populárny. Spoločnosť UNIGLOBE TWU Travel nezostala bokom tomuto novodobému fenoménu a úzko spolupracuje so spoločnosťou JGW s.r.o. Táto spoločnosť prevádzkuje golfový portál www.golfzona.sk a tiež už 10 rokov organizuje dlhodobú golfovú súťaž GolfZóna Tour, ktorej partnerom je aj UNIGOBE TWU Travel. JGW s.r.o. sa opiera o dlhodobé skúsenosti v oblasti organizovania golfových podujatí a aj golfový výletov. Je prostredníctvom Vám vieme ponúknuť individuálne golfové cestovanie po celom svete, ako aj účasť na rôznych golfových podujatiach.