Čím vieme pri pracovnej ceste pomôcť manažérovi?

Manažment spravovania pracovných ciest je u nás vnímaný ako komplexný servis pre klienta so zabezpečením služieb v celom rozsahu potrieb a požiadaviek, ktoré cestovanie prináša.

Na jednom mieste rieši klient naozaj všetky potreby súvisiace s plánovanou pracovnou cestou.

Manažment spravovania pracovných ciest u nás zároveň predstavuje komplexný servis aj v podobe detailných reportov o precestovaných údajoch.

Reporty vieme nastaviť jednak z pohľadu štruktúry poskytovaných údajov, tak za požadované vykazované obdobie  a zasielať v periodicite podľa individuálnych požiadaviek konkrétneho klienta.

Ponúkame jednoduchú formu spolupráce. Nepožadujeme žiadnu zmluvu alebo iný formálny záväzok k využívaniu našich služieb.

Garanciu úrovne poskytovaných služieb skupiny  UNIGLOBE Travel vie klient oceniť vďaka jej veľkosti najmä v krajinách, ktoré sú charakteristické určitou mierou rizika z pohľadu ich hospodárskej a ekonomickej nefunkčnosti, prípadne bezpečnosti ako takej.